skip to Main Content
Slider
Katarzyna Cypryk 2020_3 kopia
S

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku. Jednak w innej, zmienionej przez Covid19 formule.

Wobec faktu, że nie możemy spotkać się osobiście zapraszamy Was na transmisję ze studia, które zostanie stworzone specjalnie dla nas. Będziemy prowadzić transmisje na żywo równolegle z 3 sal wykładowych. Będą Państwo mogli również zwiedzić wystawy firm farmaceutycznych i producentów sprzętu, uczestniczyć w quizach, zajrzeć do sali z plakatami.

Mimo wszystko jednak przez te trzy dni w Łodzi, położonej w centrum Polski, w centrum naszej uwagi pozostawać będzie DIABETOLOGIA!

Mamy nadzieję, że uda nam się sprawnie zorganizować całe przedsięwzięcie i nic nie stracimy z wartości naukowej i merytorycznej XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Nie rezygnujemy z żadnego wykładu, żadnej sesji. Będzie inaczej, ale na pewno ciekawie.

Tylko niestety nie spotkacie i nie uściskacie znajomych i przyjaciół – ani tych z drugiego końca Polski ani tych z sąsiedniego szpitala, czy ze studiów. I kawę będziecie musieli sami sobie zrobić.
Jak przystało na Łódź – będzie filmowo, tylko nieco za bardzo……. kameralnie.

Do zobaczenia!

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

KOMITETY

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Dr hab. n. med. Wojciech Fendler
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Prof. dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
Prof. dr hab. n. med. Liliana Majkowska
Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska
Prof. dr hab. n. med. Jan Tatoń
Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
Dr n. med. Bogumił Wolnik
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Górska-Ciebiada
Dr n. med. Anna Hogendorf
Dr n. med. Marcin Kosiński
Dr hab. n. med. Beata Mianowska
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Dr n. med. Iwona Pietrzak
Dr n. med. Małgorzata Saryusz-Wolska
Dr n. med. Monika Żurawska-Kliś

OPŁATY I REJESTRACJA

STUDENCI
Bezpłatny dostęp do platformy pod warunkiem posiadania aktualnej legitymacji studenckiej oraz uprzedniego zarejestrowania się przez stronę internetową Zjazdu.

WYSTAWA ORAZ SESJE FIRMOWE*
Brak możliwości dostępu do sesji firmowych oraz strefy wystawienniczej firm osób nie uprawnionych do wypisywania recept zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym.

Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.
ul. Krupówki 29 34-500 Zakopane
nazwa banku: Santander Bank Polska S. A. (dawniej Bank Zachodni WBK)
nr konta: 66 1090 1838 0000 0001 1926 0858
Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika + 21PTD
Uprzejmie informujemy, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji,
gdy tytuł przelewu uniemożliwi jednoznaczną identyfikację Uczestnika.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay według regulaminu Dotpay S. A., gwarantującego całkowite bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych. Skorzystanie z płatności on-line wymaga akceptacji Regulaminu płatności, polityki cookies Dotpay S. A. oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dotpay S. A. 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 72 dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

⦁ Za udział w Zjeździe oraz zakwaterowanie i usługi inne Uczestnik otrzyma fakturę z 23% VAT
⦁ Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Zjazd
⦁ Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora
⦁ Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na wydarzenie (prosimy o sprawdzanie folderu spam na Państwa poczcie e-mail)
⦁ Wysyłka faktury VAT listem poleconym: 9,00 zł/brutto/szt.

 

Warunkiem udziału w Zjeździe jest zaznajomienie się oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
Regulamin dostępny jest > KLIKNIJ TUTAJ

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Zjazdu.
Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia 01.05.2020 r. lub zarejestrują się podczas trwania Zjazdu Organizator nie gwarantuje otrzymania materiałów zjazdowych.
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres e-mail: kknap@grupabachleda.pl. Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
Koszty anulacji zgłoszenia
– Rezygnacja do 90 dni przed Zjazdem – uczestnik nie ponosi kosztów anulacji
– Rezygnacja między 90 a 60 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 30% kosztów
– Rezygnacja między 60 a 30 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 50% kosztów
– Rezygnacja między 30 a 14 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 75% kosztów
– Rezygnacja 14 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 100% kosztów
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora.

⦁ Administratorem danych osobowych uczestników i prelegentów XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (Uczestnicy) jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033162, zwane dalej PTD.
⦁ Dane osobowe osób Uczestników są przetwarzane w celu umożliwienia im udziału w Zjeździe, w szczególności poprzez identyfikację i weryfikację osób uprawnionych do wystawiania recept zgodnie z prawem farmaceutycznym.
⦁ Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą: Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (Biuro Organizacyjne Zjazdu) podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, dostawcy usług IT, dostawcy usług przewozowych, noclegowych, cateringowych, i innych w związku z organizacją Zjazdu.
⦁ Dane osobowe Uczestników Zjazdu będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odbył się Zjazd.
⦁ Uczestnikom Zjazdu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
⦁ Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych), co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w Zjeździe.
⦁ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
⦁ Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Zjeździe.
⦁ Dane Uczestników nie będą profilowane.

PATRONI
PATRON HONOROWY
Minister Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Monika Domarecka
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
Dr n. med. Paweł Czekalski
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY
PARTNER PLATYNOWY
PARTNER ZŁOTY
PARTNER SREBRNY
PARTNER BRĄZOWY
KONTAKT
Organizator Zjazdu

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
ul. Polskich Kolei Państwowych 6 | 92-402 Łódź
NIP: 9570660092, REGON: 191390257
www.cukrzyca.info.pl

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.
ul. Krupówki 29 | 34-500 Zakopane
NIP: 7361714931, REGON: 122426836
www.bachledakongresy.pl

Kontakt w sprawie rejestracji Uczestników oraz Patronatów

Kamila Knap
kknap@grupabachleda.pl
tel: +48 882 830 804

Kontakt dla Wystawców oraz Sponsorów

Bożena Chowaniec
bchowaniec@grupabachleda.pl
tel: +48 882 830 792

Kontakt dla Wykładowców oraz Gości Specjalnych

Małgorzata Fijał
gfijal@grupabachleda.pl
tel: +48 882 830 801

Kontakt w sprawie zakwaterowania

Anna Chmura
achmura@grupabachleda.pl
tel: +48 882 830 826

Back To Top