skip to Main Content

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI USTNEJ

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA WYSTĄPIENIA USTNEGO

 • Czas wystąpienia podczas sesji ustnych prac oryginalnych wynosi 7 minut dla Prelegenta
 • Prosimy o dostarczanie prezentacji edytowalnej w programie Power Point lub nieedytowalnej jako plik z rozszerzeniem *.pdf z zachowaniem proporcji ekranu 16:9 w rozdzielczości 1920:1080
 • Dopuszczalne nośniki:  pamięci USB, nośniki optyczne, karty pamięci
 • Filmy jedynie w formatach avi, mp4, h264
 • Uwaga! Należy unikać formatów quicktime, rmvb i innych niestandardowych
 • Nie ma możliwości uruchamiania prezentacji z własnego sprzętu oraz wyświetlania prezentacji innych niż podano wyżej
 • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu prezentacji.

Szczegółowe wytyczne zostaną przesłane do autorów prezentujących na bezpośrednie adresy e-mail podane podczas przesyłania streszczenia.

WYKAZ PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO SESJI USTNYCH
kliknij tutaj, aby zobaczyć spis wszystkich prac

PRACE ZAKWALIFIKOWNE DO SESJI PLAKATOWEJ

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA PLAKATU

 • Sesje plakatowe odbywać się będą w formie webinarium w dwóch panelach (tj. w piątek oraz sobotę)
 • Autorzy prezentujący plakaty otrzymają przed Zjazdem e-mail z linkiem do spotkania
 • Prosimy o przygotowanie oraz przesłanie plakatu zgodnie z poniższym szablonem najpóźniej do 31.07.2020 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać szablon do przygotowania plakatu.

 • Wymagania od osób prezentujących plakaty, z którymi zostanie nawiązane połączenie on-line poprzez webinarium:

– urządzenia, z którego będzie prowadzona rozmowa, podłączone do stałego łącza internetowego (nie Internet mobilny, czyli LTE) – zalecane połączenie kablem LAN
– zestaw słuchawek z mikrofonem w przeciwnym razie będzie słaba jakość dźwięku i może wystąpić pogłos
– zalecamy używania zewnętrznej kamery internetowe (kamery wbudowane w laptopa mają zazwyczaj bardzo niską jakość obrazu)
– należy zająć pozycję przed komputerem tak, aby znajdować się w centrum obrazu z kamery i być zwróconym twarzą do źródła światła (okna, lampy) – jeśli okno znajduje się za plecami, konieczne jest jego szczelne zasłonięcie
– w przypadku Zoom lub Teams zalecamy zainstalowanie aplikacji (możliwe jest jednak połączenie przez przeglądarkę internetową)
– w przypadku VmixCall łączenie jest przez przeglądarkę
– prosimy o połączenie na 40 minut przed wydarzeniem

Szczegółowe wytyczne zostaną przesłane do autorów prezentujących na bezpośrednie adresy e-mail podane podczas przesyłania streszczenia.

WYKAZ PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO SESJI PLAKATOWYCH
kliknij tutaj, aby zobaczyć spis wszystkich prac

SESJA PLAKATOWA – część I

28.08.2020 r. (piątek): 08:00 – 09:00

Sesja Plakatowa I: Diagnostyka i terapia cukrzycy – co nowego?
Sesja Plakatowa II: Genetyka i biologia molekularna w diabetologii
Sesja Plakatowa III: Cukrzyca typu 1
Sesja Plakatowa Młodych Naukowców I – Cukrzyca w codziennej praktyce

SESJA PLAKATOWA – część II

29.08.2020 r. (sobota): 08:00 – 09:00

Sesja Plakatowa IV: Problemy w praktyce diabetologicznej
Sesja Plakatowa V: Dieta i aktywność fizyczna w cukrzycy
Sesja Plakatowa VI: Wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne w diabetologii
Sesja Plakatowa Młodych Naukowców II: Cukrzyca od patogenezy do powikłań

Back To Top