skip to Main Content

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM ZJAZDU

Szanowni Państwo,
ze względu na zmianę formuły Zjazdu z tradycyjnej na transmisję on-line
Zarząd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest w trakcie dokonywania zmian w programie.

Aktualny program zostanie zamieszczony wkrótce.

Back To Top